25 Mart 2010 Perşembe

Herpes

Herpes, deride ağrılı kabarcıklar oluşturan bir virüs hastalığıdır. Gerçek bir tedavisinin olmayışına ve belirtilerin zamanla kendiliğinden yok olabilmesine karşılık, hastayı rahatlatacak girişimlerde bulunulabilir… Herpes virüsünün iki ayrı türü vardır. İlki ve daha ciddi olanı halk arasında “zona” diye bilinen hastalığın etkeni olan herpes zosterdir. Herpes simpleks denen ikinci tür ise ikiye ayrılır: Bedenin üst kesiminde özellikle de ağız ve burunda etkili olan, “uçuk” diye bilinen hastalığı yapanı ve üreme organları çevresinde oluşan genital herpesin etkeni.

Nedenleri
Zona, bedenin etkilendiği yerinde kuşak halinde kabarcıklar oluşturan, duysal sinirlerin ağrılı bir enfeksiyonudur. Nedeni, suçiçeği virüsüne benzeyen, ancak son derece karmaşık özellikler gösteren bir virüstür. Sözgelimi zona, bulaşıcı bir hastalık değildir ve hekimler herpes zoster virüsünün nasıl harekete geçtiğini tam olarak bilmemektedirler. Virüsün, çocuklukta geçirilen bir suçiçeği hastalığından sonra bedende gizli kaldığına inanılmaktadır.

Belirtiler
Enfeksiyon, etkilenen sinirlerde ağrı ve ateşle ortaya çıkar ve deride kabarcıklar belirir. Kabarcıklar sonradan kabuk bağlayarak salkım biçiminde kurur. Üreme organlarındaki genital herpes, değişik bir virüsle oluşur ve genellikle hasta bir kişiyle cinsel ilişki sırasında bulaşır. Enfeksiyon fiziksel ve duygusal stres zamanlarında ve kadınlarda âdet sırasında yineleyebilir. Üreme organlarında, makatta, kalçada ve baldırlardaki herpesler, yani kabarcıklar, genellikle patlayarak yara oluştururlar.

Tedavi
İki herpes virüsünün de kesin tedavisi yoktur. Ancak belirtilerin verdiği rahatsızlık yok edilebilir ve belirtiler sonunda kendiliğinden ortadan kalkar. Kabarcıklar için genellikle ağrı kesici ilaçlar, genital herpes içinse anestezik jeller uygulanır. Kabarcıklar, enfeksiyondan korunmak için antiseptik tozlarla ve merhemle örtülür. Antibiyotik ve kortikosteroit içeren merhemler de yararlı olabilir, ancak bu tür tedaviler doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.

İyileşme
Bir hafta ile bir ay süren genital herpes zaman zaman yineleyebilir. Buna karşılık en şiddetli dönem enfeksiyonun başlangıç zamanıdır ve hasta çoğunlukla enfeksiyonun yineleme aralığının uzadığını görür. Bütün yaralar iyileştiğinde virüs artık “dinlenme” halindedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder